粵語版本

English

Tiếng Việt

Đội Pháp Lý Tiên Phong -
Đội Pháp Lý Tiên Phong -

Đội Pháp Lý Tiên Phong

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Hình Sự
2006
Tất cả 25 tập
Chung Gia Hân, Âu Dương Chấn Hoa, Mông Gia Tuệ, Lâ
  • Tiết mục giới thiệu
Cao Nhan Bác là bác sĩ pháp y có tài quan sát hơn người và một đầu ốc sáng suốt, dựa vào một sợi tóc hay một sợi quần áo là có thể phá án. Thế nhưng anh không ngờ khi thăm em vợ anh là bác sĩ pháp y và nhu thanh tra cao cấp lại nghi ngờ anh hạ độc hại chết vợ mình, bằng kinh nghiệm và trí thức uyên bác anh đã tự chứng minh mình vô tội..
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?