粵語版本

English

Tiếng Việt

Mật Ngọt Tình Thầm-
Mật Ngọt Tình Thầm-

Mật Ngọt Tình Thầm

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Tình Cảm
2008
Tất cả 20 tập
Từ Tử San Diêu Gia Ni Mã Quốc Minh
  • Tiết mục giới thiệu
Đường Đường (Từ Tử San)không may bị mất đi một phần khả năng thính giác. Nhưng cô ấy là người hiểu chuyện và luôn biết quan tâm đén người khác. Đến tuổi trưởng thành, nhờ khả năng đọc diễn nên đã lọt vào mắt của ân sư Cao Minh (Vu Duơng). Nhờ sự giúp đỡ của ân sư Cao Minh,Đường Đường được tiếp cận với thé giới lồng tiếng và quen biết với một người cũng rất hứng thú về lĩnh vực lồng tiếng là Khải Ngôn (Mã Quốc Minh). Trong công việc tiếp xúc ngày, Khải Ngôn nảy sinh tình cảm với một người được em là giỏi nhất trong nhóm lồng tiếng tên là Viên Thiếu Na (Diêu Gia Ni), Khải Ngôn thường nhờ Đường Đường giúp đỡ giùm mình. Đường Đường tự thấy mình không thể sánh bằng với Thiếu Na, nên không dám thồ lộ tình cảm của mình với Khải Ngôn và âm thầm giúp Khải Ngôn...
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?