粵語版本

English

Tiếng Việt

Đông Cung Tây Lược

Thể loại
năm
Số tập
Diễn viên
Cổ Trang
2012
Tất cả 25 tập
Quách Tấn An, Trần Pháp Lạp, Trần Mẫn Chi
  • Tiết mục giới thiệu
Để khôi phục lại danh tiếng oai nghiêm nước Tề, Tề Tuyên Vương lặn lội đến một vùng xa xôi hẻo lánh để nhờ một vị cao nhân tên Chung Vô Diệm giúp đỡ. Trong lúc vội vã, Tuyên Vương hứa sẽ thưởng cho nàng bất kì điều gì nàng muốn. Chính điều này đã làm Tuyên Vương khó xử vì nàng đòi trở thành hoàng hậu trong khi Tuyên Vương đã hứa phong ngôi vị này cho nàng quốc sắc thiên hương Tạ Nghinh Xuân. Để dàn xếp tình huống này, quân sư Yến An đã đề nghị Tuyên Vương phong Vô Diệm làm Đông Cung Nương Nương, và Nghinh Xuân làm Tây Cung Nương Nương. Trong khi Vô Diệm một lòng chỉ muốn giúp Tề Vương giải quyết quốc sự thì Nghinh Xuân lại luôn ấp ủ kế hoạch trả thù. Vì vậy giữa hai nương nương luôn xảy ra nhiều hiềm khích. Tuyên Vương mê sắc đẹp của Nghinh Xuân, nhưng lại càng nể trọng tài năng của Vô Diệm.
連結Facebook帳戶

沒有帳號? 馬上免費註冊

忘記密碼?